Pravidelné schůzky

V rámci kroužku pro CVČ Lyska připravujeme pravidelné schůzky.

Setkáváme se v klubovně na Lysce (Oblá 51c) vždy v pondělí od 17:00 do 18:30. Na schůzkách se učíme tábornickým dovednostem, hrajeme si, plníme úkoly celoroční hry, zkoušíme drobné rukodělné činnosti a užíváme si spoustu zábavy. Za hezkého počasí vyrážíme občas na hřiště, nebo do blízkého okolí.

 

Foto- děti na schůzce