Historie klubu a ČTU

Výroční listina TK O.K., 23.4.2005

 

Ahoj kamarádi!

 

Tento týden oslavil náš oddíl deset let od svého založení

A to už něco znamená! A jak to vlastně všechno začalo?

 

Asi před patnácti lety se členové jednoho pionýra rozhodli, že budou dál jezdit do přírody a tábořit. A tak vznikl tábornický klub, který dostal jméno TK Rozrazil. Rozrazil byl na světě pět let a někteří z jeho vedoucích se rozhodli, že zkusí založit svůj vlastní oddíl a dělat některé věci trochu jinak než byli zvyklí. A tak vznikl náš „Kulíšek“. Při jeho založení asi nikdo z nás nebyl, ale někdy během těch deseti let jeho života se s ním setkal každý z nás a stal se jeho součástí. Součástí, která je pro všechny ostatní důležitá, která je jim kamarádem, pomocníkem a občas i rádcem. Společně jsme zažili spoustu krásných dnů i večerů v průběhu našich výprav i táborů, spoustu napínavých dobrodružství ve městě i v přírodě. A právě venku za městem je nám nejlíp, čeká na nás spousta zajímavých objevů k prozkoumání, spousta legrace, a proto se tato místa snažíme chránit aby i ti, co jsou mezi námi poprvé měli možnost je objevit a vrátit se do nich i třeba za dalších deset let. I na ně budou potom čekat na každém místě vzpomínky, které jim připomenou, jak jim bylo mezi kamarády pod ochranou křídel Kulíška.Proto si teď a tady slibme, že naše kamarádství a láska k přírodě přetrvá i do dalších let, že zasvětíme všechny nováčky do tajemství a našich zvyků, že uděláme všechno proto, aby byl Kulíšek i pro ostatní vzorem a dobrým kamarádem.

Logo Kulíška s čepicí bílé paní.

Toto je přepis výroční listiny TK O.K. v přesném znění, tak jak nám ji předala bílá paní na výpravě v Tasově.

 

 

Stručná historie ČTU

V roce 1968 po rozpadu ČSM začaly vznikat nové organizace a byla založena i Česká tábornická unie (zasedání se účastnil i Karel Kryl či Wabi Ryvola). Souběžně byl obnoven například Skaut a další.

V prosinci 1968 se ČTU stává zakládajícím členem Sdružení organizací dětí a mládeže. Po obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 tyto organizace ještě chvíli přežívaly, ale nakonec byly zakázány a členové měli možnost přejít do Pionýru. Po revoluci v roce 1989 byla většina těchto organizací včetně ČTU obnovena. Díky dobám útlaku se u nás podobné organizace zachovaly v podobě, která nemá ve světě příliš obdoby. ČTU vychází z trampských ideálů a je založena na demokracii a svobodném myšlení. Neměla by podporovat žádnou politickou ideologii. Narozdíl od ostatních organizací vznikla ČTU "zespodu". Nejdříve byly založeny kluby, osady atd. a ty se posléze sdružily do ČTU. Z tohoto důvodu mají kluby a osady větší volnost a nezávislost. Každý klub má vlastní právní subjektivitu a stanovy, i když musí dodržovat obecné stanovy ČTU.Stránky ČTU najdete na [www.tabornici.cz]