Kdo jsme?

Objasnění na začátek. Nejsme ani skautská ani pionýrská organizace.

Jsme dětský tábornický klub oddíl Kulíšci (TK O.K. Brno) pod záštitou České tábornické unie (ČTU), která sdružuje dětské kluby, trampské osady a samotáře se zájmem o přírodu a život v ní. V současné době úzce spolupracujeme s CVČ Lyska (pobočka Střediska volného času Lužánky).

Kulíšci již léta působí v Brně a jeho okolí a snaží se připravovat program, který by umožnil dětem smysluplné využití volného času. Naším cílem je rozvíjet v dětech zájem o přírodu, její poznání a soužití s ní, ale také je vést ke vzájemné spolupráci, férovému jednání, kamarádství. Snažíme se podporovat i touhu po poznávání a dobrodružství. Na našich akcích si děti zasportují, užijí si spoustu legrace a také se ledasčemu přiučí.  Například poznávat zvířátka, bylinky a stromy českých lesů, luk a polí. Na schůzkách také společně procvičujeme základní tábornické dovednosti (uzly, šifry, orientace, atd.), které užijeme na naších výpravách a výletech.

Maskot TK O.K. Brno- Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Kulíšek je nejmenší evropská sovička. U nás silně ohrožený. Na svou velikost je poměrně nebojácný a pokud budete mít štěstí a v přírodě ho potkáte, nechá se zblízka pozorovat, aniž by uletěl.

Chcete-li vědět více, můžete si přečíst například článek na wikipedii.